Archiv aktualit

04.04.2016 09:33

 

Řádová investitura 2015 a 20. výročí Slavkovské iniciativy smíření.

Letošní řádová investitura se konala dne 3.10.2015 ve Slavkově u Brna v rámci jubilejních 20. Slavkovských dní smíření.

Slavkov u Brna, ve světě známý jako Auszterlitz, vešel do dějin smutnou událostí – Bitvou tří císařů, která se odehrála 2. prosince 1805. Výsledkem tohoto nesmíření bylo 20 tisíc obětí a později na následky umřelo dalších 10 tisíc. Podle některých pramenů je obětí ještě víc. Jenom pro vaši představu – Vyškov, který má 21 tisíc obyvatel, Slavkov 6,5 tisíc a ještě pár vesnic k tomu, by byly za jediný den vyhlazeny.

Slavkovská iniciativa smíření, která letos oslavila 20. výročí svého vzniku, je opakem tohoto nesmíření. Zrodila se v srdcích několika nadšenců na Slavkovském zámku, jehož tehdejším ředitelem byl rytíř našeho řádu blahé paměti Ing. Jan Špatný. Postupně se přidávali další a další, ale spojením Slavkovské iniciativy smíření s Dobrovolným svazkem obcí Ždánický les a Politaví vznikla platforma, která umožňuje spolupráci všech lidí dobré vůle, bez ohledu na jejich konfesi nebo politickou příslušnost.

Každý ročník Slavkovských dnů smíření má svoje téma, to letošní bylo „Evropa – místem pro lidí dobré vůle“. Vycházeli jsme z evangelijního poselství „Pokoj lidem dobré vůle“ a přesto nebo právě proto, že současná Evropa je zmítaná nepokojem, jsme mluvili o pokoji.

Vyvrcholení oslav byla ekumenická bohoslužba, které předsedal náš řádový hlavní kaplan kardinál Miloslav Vlk. Součásti bohoslužby byla řádová investitura, na které bylo do řádu přijato dvanáct postulantů a patnáct členů řádu bylo povýšených.

Věříme, že program letošních Slavkovských dní smíření přispěl k vytváření a šíření Božího pokoje v naši společnosti, ale především v našich srdcích.

 

Velikonoční blahopřání velkokomandéra Řádu

Velikonoce jsou svátkem naděje, oslavou života.

Pamatujeme si hluboké údolí jako silnici se slepými uličkami. Pocit, že vše, co potřebujete, je daleko, neviditelné, nepřístupné. Žádný výhled a žádné světlo.

 Tato tma je překonána nadějí, nadějí na lepší život, nadějí na světlo a teplo.

Pojďme dál společně jeden s druhým a jeden pro druhého.  Každý den je novým dnem, abychom vstali a postarali se o druhého člověka, přinesli mu světlo a dali mu naději.

Přeji vám všem krásné svátky.

Ron Hendriks, velkokomandér

 

 

Poděkování J.E. nejd. p. Jana Vokála,
biskupa královéhradeckého

    J.E. nejd. p. Jan Vokál, biskup královéhradecký, vyjádřil své poděkování východočeské komendě řádu sv. Lazara Jeruzalémského a zvláště spolubratřím dr. Augustinu Karlu Anderlemu Sylor a Bc. Richardu Anderlemu Sylor za výrazný podíl na opravě farního kostela sv. Jiří, mučedníka, a dřevěné zvonice ve farnosti Radhošť.

 

Prohlášení patriarchy Řehoře III. po audienci u papeže Františka

    Papež František se 18.4. setkal s řecko-melchitským patriarchou Antiochie a celého Orientu, Jeruzaléma a Alexandrie a protektorem našeho Řádu, Řehořem III. Lahamem, který po audienci řekl k situaci v Sýrii:

„Bohužel se v Evropě, Francii, Anglii a Americe nemluví o ničem jiném než o tom, zda „dodávat zbraně“ či nikoli. Je to hřích, a to opravdu velký hřích, nepřemýšlet o ničem jiném než o tom, zda „vyzbrojovat“ či „nevyzbrojovat“. Už se nemluví o seriózních a realistických snahách o mír. Je vskutku neuvěřitelné, že si to lidé neuvědomují. Vůbec přece nejde o to, zda „vyzbrojovat“ či nikoli! My jsme obětí vašeho váhání. Mezi oběťmi je mnoho křesťanů, ale jako by se nic nedělo… Je to zjevná nespravedlnost, nebrat do úvahy a nehodnotit situaci. Umíráme a denně jsme obětí chaosu, jsme vystaveni nebezpečí únosu, výbuchu. A výbuch může nastat ve škole, podniku, univerzitě, na chodníku, v kostele… Problémem není, zda „dodávat zbraně“ nebo „nedodávat zbraně“. Problém je, jak zjednat mír v zemi, která strádá, jak řekl Svatý otec. Je to již dva roky trvající Křížová cesta… Naše naděje se upínají k červnovému setkání Putina a Obamy. Doufáme, že se obě země dohodnou na tom, jak vyjít z krize, a ne tom, jak „dodávat či nedodávat zbraně“. Pokud se uvízne v dialektice „vyzbrojování či nevyzbrojování“, budou další oběti, další neštěstí a ještě více utrpení na celém Blízkém východě. V této chvíli je Libanon v ještě větším nebezpečí než Sýrie, protože je křehčí a rozdělenější. Je to malá země a má velké problémy. Jordánsko se ještě zachrání. Palestina trpí neustále a Gaza také. Irák je stále traumatizován explozemi a atentáty, vnitřními spory. Jsem přesvědčen, že jedině mír v Sýrii je mírem pro celý Blízký východ. Vztahy mezi Západem a Východem jsou podmíněny spravedlivým a vyváženým řešením problémů Sýrie.“

 

Zemřel akademický sochař Karel Stádník, AChLJ

   V pondělí 17. ledna se na Břevnovském hřbitově v Praze konalo rozloučili s naším spolubratrem, akademickým sochařem Karlem Stádníkem, AChLJ.
nekrolog zde...

 

Celořádová pouť ke sv. Jakubu z Compostelly

   Od pátku 21. do neděle 23. května 2010 se uskuteční celořádová pouť ke sv. Jakubu z Compostelly do Santiago de Compostella, Španělsko.
podrobnosti zde...

 

Přijetí omluvy

   Členové Českého velkobailiviku a Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského v duchu křesťanské lásky a pokory přijímají omluvu za článek "Slovo velkopřevora", uveřejněnou na webu obedience d´Orleans dne 21.9.2009. Zároveň ale zdůrazňují, že láska musí jít ruku v ruce s pravdou. Žádají proto, aby tato omluva byla otištěna i v příštím Reunionu.

   Členové ČVB a ČVP oceňují tento první vstřícný krok ze strany Lazarus Bohemia a vyslovují naději, že se otevírá cesta ke zlepšení vztahů a vzájemnému respektování v duchu křesťanské lásky, rytířské cti i běžné občanské slušnosti.

   S politováním je však třeba konstatovat, že osm rytířů dosud marně čeká na omluvu za nepravdy a pomluvy o jejich osobách, uvedené v tzv. "vylučovacích dopisech" v roce 2005.

 

Zemřel rytíř Jan Stránský

dne 23. července 2009 zesnul ve věku 80 let po dlouhé nemoci náš vážený spolubratr PaeDr. Jan Stránský, říšský rytíř ze Stránky a Greifenfelsu, člen Řádu sv. Lazara od 9. 9. 1973.
Poslední rozloučení se konalo 12. srpna 2009 ve Švýcarsku, počátkem října dojde k uložení ostatků v Praze

 

Zemřel Ferdinand Menčík z Menštejna

Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos amici mei,
quia manus Domini tetigit me.
 [Job 19:21]

On behalf of the Grand Priory of Bohemia,
the Grand Prior HE Jan Count Dobrzenský z Dobrzenicz GCLJ CMLJ
regrets to announce the death of our beloved confrere

Ferdinand Menčík z Menštějna 

Knight Grand Cross and Grand Cross of Merit of the Order of Saint Lazarus
Grand Bailiff Emeritus of Bohemia
Doctor of Laws

Ferdinand Mencik of Menstein was associated for most of his life with the multinational Bata shoemaking company, from being a personal assistant to Jan Antonín Bat’a, son of the founder, to being a director with responsibility for leather production in Brazil, Peru and Chile, besides taking on various roles in the firm’s European subsidiaries.

Received into the Order of Saint Lazarus on 17 December 1964, as a Knight of Justice Ferdinand-Adalbert became a leading light of the Grand Priory of Bohemia in exile, which was based at that time in Paris. He was appointed Chancellor in 1973 and Grand Bailiff in 1986, collaborating closely with the Grand Prior HE Radslav Count Kinský over the restoration of the Order in his native land and the subsequent development of its mission in accordance with tradition.


Of your charity, please remember to pray for our confrere
who died suddenly on 19 July 2009 
at the age of 93.


Et cum Lazaro quondam paupere aternam habeas requiem.

 

Zemřel hrabě Kinský

Dne 12. října L.P. 2008 zemřel ve věku 80 let emeritní a zatím poslední velkopřevor Českého velkopřevorství J.E. MVDr. et RNDr. Radslav hrabě Kinský z Wchynic a Tetova. Pohřeb se uskuteční při mši svaté v sobotu dne 25. října t.r. ve 14 hodin v konventním chrámu ve Žďáru nad Sázavou. Náš řádový kaplan a duchovní převor ČVP archimandrita dr. Marek Krupica, ThD, SChLJ, vzpomene na zesnulého při svaté liturgii v neděli 19. října v chrámu sv. Václava v Litoměřicích.

 

Byl zvolen nový velmistr Řádu

Dne 12. září L.P. 2008 byl na generální kapitule v Manchesteru zvolen 49. velmistr našeho řádu, J.E. don Carlos Gereda y de Borbón, markýz z Almazanu. Následujícího dne byl slavnostně inaugurován duchovním protektorem J.B. patriarchou Gregoriem III. v manchesterské katedrále.

 

Poselství 49. velmistra Řádu

Překlad poselství nového velmistra do češtiny ZDE

 

Zemřel kardinál Corripio, EGCLJ

 Over this weekend, we received the news that one of our most prominent members in the Order, His Eminence, Ernesto Cardinal Corripio y Ahumada, EGCLJ, DTheol, passed away on Thursday, April 10 at home in Mexico City at the age of 88.

Cardinal Corripio was one of the first members of our Order in Mexico, and remained a loyal supporter of The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem throughout his life.

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského opustil jeden z jeho nejváženějších členů. Dne 10. dubna 2008 zemřel ve své residenci J.E. ThDr Ernesto kardinál Corripio y Ahumada, EGCLJ ve věku 88 let. Kardinál Corripio byl jedním z prvních členů našeho řádu v Mexiku a celý svůj kněžský život činnost Řádu podporoval.  Přestože se v posledních letech jeho zdraví zhoršilo, přijímal stále vedoucí činitele americké provincie Řádu  a i když mu zdraví už nedovolilo aktivně vykonávat funkci duchovního převora, stal se duchovním rádcem všech našich amerických duchovních převorů a kaplanů komend.
Otec kardinál měl mimořádné diplomatické schopnosti. Ve své zemi se zasloužil o zrušení proticírkevních zákonů a o ustavení diplomatických styků mezi Mexikem a Vatikánem. Po desetiletí konfliktů a pronásledování církve v Mexiku změnil Otec kardinál vztah mexického státu k církvi. Před dvaceti lety, kdy vypukl konflikt mezi státním sekretářem Svatého stolce a naším Řádem, kardinál Corripio odjel do Říma a  po dlouhém vysoce diplomatickém jednání byl konflikt vyřešen.
O mimořádných schopnostech kardinála Corripia svědčí i jeho církevní kariéra. Svatý otec Pius XII. jej ve 33 letech jmenoval titulárním biskupem. Byl nejmladším biskupem na světě. V roce 1977 jej Svatý otec Pavel VI jmenoval arcibiskupem v Mexico City, nejlidnatější světové diecesi. Dva roky na to obdržel od Jana Pavla II. kardinálský klobouk.
Jeho Eminence ThDr Ernesto kardinál Corripio y Ahumada byl nositelem církevního velkokříže Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a řady dalších poct našeho Řádu. Zacelit místo, které po Otci kardinálu zůstalo v našich řadách bude velmi obtížné. Posíláme našim americkým spolubratrům a spolusestrám naši upřímnou soustrast. Vzpomeňme Otce kardinála v našich modlitbách. Nechť jeho duše odpočívá v pokoji!

 

Prof. Dr. Aleš Bluma, DsM, KCLJ

 

Vánoční poselství patriarchy

Překlad vánočního poselství patriarchy do češtiny
ZDE

Vánoční poselství velmistra Řádu

Překlad vánočního poselství velmistra řádu do češtiny

ZDE

Vice-velkokancléř pro finance, J. E. Drs. Ron Hendricks, DrSc, GCLJ oznámil všem jurisdikcím rozhodnutí Velké magistrální rady o členských příspěvcích.
Počínaje rokem 2008 bude jednotný členských příspěvek 65 USD, splatný vždy k 31.12. předchozího roku. Ruší se všechny příspěvky za povyšování a rovněž příspěvek za přijetí za člena Řádu. Ruší se i příspěvky postulantů.

 

Zápis z Kapituly Českého Velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského

ze dne 27. 1. 2007 v Hospici Štrasburk

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2023/4

 

Aktuality můžete sledovat na našem facebookovém a instagramovém účtu.