Postní kající bohoslužba

04.03.2016 15:26

Postní kající bohoslužba.
 
V rámci Roku milosti, vyhlášeného Svatým Otcem  Františkem, uskutečníme v Praze postní kající bohoslužbu. Chceme při ní společně  vyznat každý sám za sebe své hříchy a slabosti. A rádi bychom přiznali i náš  podíl na hříchu rozdělení křesťanů a naši spoluvinu na rozdělení Řádu sv.  Lazara. Bohoslužba se koná ve středu 9. března od 18 hodin v kapli svaté Doroty  kláštera augustiniánů u sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. Bohoslužbě bude  předsedat otec Juan Provecho, OSA.

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2019/04

 

Novinky

Rádi bychom vás srdečně pozvali na historicky první samostatný koncert třídy zobcových fléten Konzervatoře Jana Deyla, který se uskuteční formou benefičního večera v katedrálním chrámu sv. Vavřince na pražském Petříně v pondělí 17. června od 19:00. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit na podporu Oddělení paliativní péče Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která se nachází hned pod Petřínem.