Mezinárodní struktura Řádu

Řád se řídí mezinárodními stanovami a mezinárodní ústavou Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského.

 

VEDENÍ ŘÁDU

k 3. březnu 2012

Duchovní protektor Řádu
Jeho Blaženost Řehoř III
Melchitský řeckokatolický patriarcha Jeruzalema, Alexandrie, Antiochie a celého Východu

Velmistr
J.J. don Carlos Gereda y de Borbón,
markýz z Almazanu

Emeritní Velmistr
Jeho Excelence Francois de Cossé,
13. vévoda de Brissac

J.K.V. don Francisco de Borbon y Escasany,
5. vévoda ze Sevilly, grand španělský

Představeným orgánem celého Řádu je Velká magistrální rada, jejíž složení najdete níže.

VELKÁ MAGISTRÁLNÍ RADA

KOADJUTOR
J.E. Chev. Francisco de Borbón von Hardeberg, GCLJ-J (Španělsko)

VELKOKOMANDÉR ŘÁDU
J.E. Chev. Dr. Ronald Hendriks, DrSc, GClrLJ, GCLJ (Nizozemí)

VELKOPŘEVOR ŘÁDU
zatím neobsazeno

DUCHOVNÍ VELKOPŘEVOR ŘÁDU
J.E. Msgre. Michele Pennisi, arcibiskup v Monreale ( Sicilie)

VELKOKANCLÉŘ
J.E. Chev. Edward B. White GCLJ (Kanada)

VICE – VELKOKANCLÉŘ (ADMINISTRACE)
J.E. Dáma Marny Gilluly, DGCLJ (USA)

VICE – VELKOKANCLÉŘ (FINANCE)
Chev. Sijt de Boom, KCLJ (Nizozemí)

VELKOREFENDÁŘ
J.E.Chev. Matti Vuoria , GCLJ (Finsko)

VELKOJUSTICIÁŘ
Chev. Vincent Keaveny, KCLJ (Anglie a Wales)

VELKOŠPITÁLNÍK
J.E. Chev. MUDr. Axel Mittelstaedt, GCLJ (Německo)

STRÁŽCE PEČETI
J.E. Chev.kpt.Geoff. Fosberry, GClrLJ, GCLJ (Malta)

DELEGÁT VELMISTRA PRO OBĚ AMERIKY
J.E. Chev. JUDr. Bruce M. Harrington, GlrLJ, GCLJ (USA)

ČLENOVÉ BEZ PORTEFEUILLE
Chev. Christian hrabě d´Andlau-Hombourg , KLJ-J (Francie)
Chev. Alejandro de Fortuny y Gamache, baron de Vallespinosa, KLJ-J (Španělsko)
J.E. velectěný vikomt Shane Gough, GCLJ (Skotsko)
J.E.Chev. David Gibb, GCLJ, JP (Anglie a Wales)
J.E. Chev. Klaus-Peter Pokolm, prom. ekonom, GCLJ, GCMLJ, GCrLJ, (EU)
J.E. Chev. genplk. Jan Salestrand (Švédsko)

* * *

TAJEMNÍK VELKÉ MAGISTRÁLNÍ RADY A VÝKONNÉ RADY
(nečlen VMR)

Chev. Gareth Vaughan, KCLJ, GCrLJ (Anglie & Wales)

* * *

FUNKCIONÁŘI ŘÁDU
(zúčastňují se zasedání Velké magistrální rady s poradním hlasem)

VELKOKUSTOD
neobsazeno

VELKOINSIGNÁTOR
Chev. Stephan Henhapl, KCLJ-J (Hrad Sigharstein)

VELKOMARŠÁL
J.E. Chev. C.W.Gilluly, GCLJ (USA)

VELKOARCHIVÁŘ a HISTORIK ŘÁDU
Chev. Dr. Alexander Welsh, KLJ (Malta)

HEROLD ŘÁDU
Prof. Michel W. Ross, Ph.D, MD, (Nový Zéland)

VICE-VELKOŠPITÁLNÍK
Chev. John Byrnes, KLJ (USA)
J.E. Chev.kontradmirál MUDr. Kenneth Moritsugu, GClRLJ, GCLJ (USA)

DUCHOVNÍ VICE-VELKOPŘEVOR ŘÁDU
J.E. Nejdůstojnější kanovník Jeremy Haselock , EGCLJ ( Anglie & Wales)

VICE-VELKOJUSTICIÁŘ
J.E. chev. Bernard J. Barton, S.C. GCLJ (Irsko)

VICE-VELKOINSIGNATOR
Madame Pamela Elaine Screeton, CLJ (Anglie & Wales)

ZÁSTUPCE VICE-VELKOKANCLÉŘE (ADMINISTRACE)
Dáma Mary Ettari, DLJ (USA)

* * *

ČLENOVÉ VÝKONNÉ RADY
VELKOKOMANDÉR ŘÁDU
VELKOPŘEVOR ŘÁDU, DUCHOVNÍ VELKOPŘEVOR ŔÁDU
VELKOKANCLÉŘ, VICE – VELKOKANCLÉŘ (ADMINISTRACE)
VICE – VELKOKANCLÉŘ (FINANCE)
VELKOREFERENDÁŘ, VELKOJUSTICIÁŘ
VELKOŠPITÁLNÍK
ZÁSTUPCI ŠÉFŮ JURISDIKCÍ
J.E. chev. prof. Brett Delahunt, ONZM, GCLJ ( Nový Zéland)
J.E. chev. Genplk. Jan Salestrand, GCLJ (Švédsko)

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion -nejnovější číslo časopisu Reunion -

 

Novinky

Odebírejte novinky e-mailem.