Duchovní protektor Řádu

Jeho Blaženost Youssef I. Absi
Melchitský řeckokatolický patriarcha Jeruzalema, Alexandrie, Antiochie a celého Východu

Jeho blaženost patriarcha Youssef Absi se narodil 20. června 1946 v Damašku. V roce 1973 byl vysvěcen knězem a stal se kaplanem Misionářské společnosti sv. Pavla. Po ukončení filozofických a teologických studií na významném semináři sv. Pavla v Harissu (Libanon) získal licenci na filosofii na libanonské univerzitě, získal licenciát v teologii na Institutu svatého Pavla v Harissu a doktorát v hudebních vědách na Univerzitě Kaslik. 2001 byl jmenován titulárním arcibiskup z Tarzu pro řecké melchitské katolíky a byl zároveň kuriálním biskupem patriarchátu. 2007

Od roku 2007 působil jako patriarchální vikář v damašské arcidiecéze.
Pomáhal jako spolusvědčující v biskupském vysvěcení Jásira Ayyashe, arcibiskupa Petry a Philadelphie v Jordánsku.
2017
Biskup Joussef Absi byl zvolen ve středu 20. června 2017, jeho narozeniny, Synodem Melkitské katolické církve, aby se stal dalším patriarchou Antiochie a vůdcem světových 1,6 milionu melchitských katoliků.
 

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2023/3

 

Aktuality můžete sledovat na našem facebookovém a instagramovém účtu.