Velmistr

J.J. don Carlos Gereda y de Borbón
markýz z Almazanu

 

Jeho excelence Don Carlos Gereda y de Borbón, markýz z Almazánu, 49. velmistr Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara jeruzalémského, se narodil 24. ledna 1947 v Montevideu v Uruguayi Donu Nicolásu Geredovi y Bustamante a jeho ženě Doně Marii Luise de Borbón y Pinto. Je 5. pravnukem krále Karla IV. Španělského (zemř. 1819)

Don Carlos se narodil v Uruguayi, kam se jeho rodiče uchýlili během španělské občanské války, aby se starali o rodinné panství, které zdědili. Jeho pozice v rodině Borbónů je odvozena od jeho původu od vévody ze Svaté Heleny, jeho dědečka, druhého po vévodovi ze Sevilly, jeho bratrance. Oba vévodové byli potomky Karla IV. Španělského a Enrique, vévody ze Sevilly. Tato větev je považována za druhou urozeností po španělské královské rodině.

V raném věku se navrátil do své španělské vlasti a posléze byl poslán to Ladycross Preparatory School v Sussexu v Anglii. Dále pokračoval ve studiích v Downside Abbey, benediktýnské veřejné škole. Po absolvování studia v Downside se navrátil do Madridu a studoval půmyslové inženýrství na universitě.

15. února 1975 se Don Carlos oženil s Donou Marií las Nieves Castellano y Barón, markýzou z Almazánu (nar. 24. září 1947) a získal tak titul markýze z Almazánu, který byl vytvořel Filipem II. Španělským v roce 1575. V roce 1975 začal svou kariéru jako jako podnikatel v oblasti komerčním rozvoji. Během své kariéry měl možnost procestovat svět od Dálného východu po Jižní Ameriku a centrální Evropu. Se svou ženou Blanche žili v Buenos Aires v letech 1979 až 1986, kde založili Oil Services Company, která stále funguje. Don Carlos se momentálně zabývá budováním Muzea vědy a volného času v Malaze ve Španělsku, které by mělo být nejvýznamnější institucí tohoto typu ve Středomoří.

V říjnu 2008 byl Generální kapitulou Don Carlos zvolen 49. velmistrem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Složil slavnostní přísahu před rytíři a dámami Řádu v Manchesterské katedrále. Don Carlos je držitelem řady ocenění, mezi něž patří:

- Rytíř podle práva Posvátného vojenského řádu sv. Jiří (koruny Obojí Sicílie)
- Velkokříž podle práva Královského bratrstva sv. Teotonia Portugalského
- Velkokříž Řádu annamského draka (Vietnam)
- Rytíř velkokřížník Řádu gruzínského orla a tuniky našeho Pána Ježíše Krista
- Velká kolana řádu El Halil Afrique (Egypt)
- Velkokříž Řádu Svaté Trojice (Ethiopie)
- Velkokříž s kolanou a znakem starobylého rytířství a oddanosti sv. Michaela Zázračného (Gruzie)

 

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion -nejnovější číslo časopisu Reunion -

 

Novinky

Odebírejte novinky e-mailem.