Drobečková navigace

Úvod > O řádu > Aktuality > Duchovní dopis od velkopřevora

Duchovní dopis od velkopřevoraDrazí spolubratři a spolusestry,

náš milosrdný otec nám poslal svého syna jako nejkrajnější příklad jeho nekonečné lásky k nám. Postní doba je velmi dobrý čas na oslavu a prožití této lásky slyšením Božího Slova, modlitbou a účastí na charitativní činnosti.

Radostná zpráva o Božím milosrdenství nás vybízí k vděčnosti. Tu bychom měli projevit obrácením našeho srdce a ochotou milosrdným skutkům. Obrácení znamená, že musíme změnit naše myšlení a naše postoje a uvědomit si, že před Bohem jsme prach a popel. Vždyť On sám se nám zjevil v ukřižovaném Kristu.

Síla všemohoucího Otce se nám plně zjevila v tajemství Kříže. Náš Pán zaplatil nesmírnou cenu, aby získal zpět své vlastní stvoření a usmířil se s ním. Zaplatil krví svého vlastního jednorozeného Syna.

Postní poselství papeže Františka slovy Písma - "Milosrdenství chci a ne oběť" (Mt 9, 13) -  je otevřenou pozvánkou k praktikování tělesných a duchovních skutků milosrdenství:

"V tělesných skutcích milosrdenství se dotýkáme Kristova těla spolu s našimi bratry a sestrami, kteří potřebují být nasyceni, odíváni, chráněni, navštíveni; v duchovních skutcích milosrdenství, jako jsou poradenství, výuka, odpuštění, napomenutí a modlitba, se dotýkáme přímo naší vlastní hříšnosti. Duchovní a tělesné skutky milosrdenství se nikdy nesmějí oddělovat. Dotykem Ježíšova ukřižovaného těla v jeho utrpení hříšníci přijímají dar, aby si uvědomili, jak jsou ubozí a potřební."

Některé z těchto aktivit jsou aktuální pro dobu, ve které nyní žijeme: pomoc uprchlíkům a vyhnaným rodinám, které žádají o přístřeší, distribuce potravin a oblečení k mnohým lidem, postiženým finanční krizí, péče o nemocné a jejich rodiny, vymýcení negramotnosti v zemích Třetího světa, šířit pravdu o nekonečné Boží lásce těm, kdo pochybují, zvěstovat Evangelium těm, kdo neumějí rozlišit dobro od zla, modlit se za ty, kdo se neumějí modlit, modlit se za náhle zemřelé, kteří si neuvědomují smysl svého života. Tyto skutky milosrdenství jako odpověď na Boží lásku, kterou dostáváme zadarmo, by měly spočívat v naší každodenní konverzi, v prožívání lásky v našich rodinách, a mimo to i v lásce k těm, kdo trpí duchovní a materiální bídou ve všech jejích formách.

Přeji Vám všem pokorné a plodné prožití Postní doby, bohaté na osobní obrácení a skutky milosrdenství. Modlím se za Vás a z hloubi svého srdce Vám žehnám.

Monsg. Michele Pennisi, Ecclesiastical Grand Prior +