Drobečková navigace

Úvod > O řádu > Aktuality > Velikonoční poselství duchovního velkopřevora Řádu

Velikonoční poselství duchovního velkopřevora Řádu„Pán vstal z mrtvých“

Velikonoční zpráva Velikonoce zaznívá v církvi a ve světě pro více než dvacet století a stále se dostává i k nám, i když jsme pochybující věřící, zklamání a zděšení strachem ze smrti v době, která se snaží vytvořit život v laboratoři, prodloužit stáří, ale předejít přirozenou smrt. Svatý Pavel říká: "Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná…" (1 Kor 15, 17). S odkazem na tento text filozof Ludwig Wittgenstein napsal: "Pokud nevstal z mrtvých, pak se rozložil v hrobě jako kterýkoli jiný člověk. Je mrtvý a rozloží se. V tom případě je to učitel jako každý jiný a nemůže nám už pomoci. Osiřeli jsme a zůstáváme sami. Pak se musíme spokojit s naší moudrostí a spekulací. Jsme v jakémsi pekla, kde si můžeme dělat nic jiného než snít, jaké to bylo, uzavření a odříznuti od nebe. Ale mám-li být skutečně spasen, pak potřebuji jistotu - ne moudrost, ne sny, ani spekulace - a ta jistota je víra. A víra je víra v to, co potřebuje moje srdce srdce, má duše, ne moje spekulativní spekulativní inteligence. Protože je to moje duše se svým utrpením, spojeným s tělem a krví, která má být spasena. Ne moje abstraktní mysl. Snad můžeme říci: Jen láska může uvěřit ve vzkříšení. Snažme se uvěřit ".

Moskevský patriarcha Kirill prohlásil, že Velikonoce nejsou krásnou legendou, ani teologická teorie, ani úcta k lidovým tradicím, které vznikly v dávné minulosti. Velikonoce jsou podstatou a jádrem křesťanství. Je to vítězství, které nám udělil Bůh.

Protože Ježíš Kristus vstal z mrtvých, máme jistotu, že On pro nás není současný v přeneseném slova smyslu. To by znamenalo, že jeho přítomnost přetrvává v naší paměti, nebo že nás motivuje k následování jako jakákoliv jiná slavná historická postava. On je ale současný v pravém slova smyslu a ve skutečnosti.

Dánský filozof Søren Kierkegaard napsal: "Jedním ze znaků současnosti je pouhý etický vztah s Kristem. Je to jen estetický vztah se zemřelým:  Jeho život ztratil svou pointu, nesoudí můj život, ani mě nevede k tomu, abych soudil sám sebe. Umožňuje mi, abych ho obdivoval a nechává mě žít ve zcela jiných kategoriích: Nenutí mě, abych přijímal jednoznačný názor."

Nejsme ale příznivci slavné zemřelé osoby, ale jsme učedníci "Živé Bytosti". On buduje Boží Království jako království svatosti a milosti, spravedlnosti, lásky a míru, jak na zemi, tak v nebi. Během Velikonoc Ho oslavujeme ho jako svého současníka. Musíme s Ním spolupracovat na Jeho plánu a bojovat za příchod Božího Království v tomto čase.

Přítomnost vzkříšeného Krista v Církvi skrze svatého Ducha je současným požadavkem pro mou víru. Pro ty, kdo v něho věří, není možné degradovat Ježíše do minulosti, protože by to znamenalo ztrátu spojení mezi naší a Jeho existencí.
Vzkříšení Ježíše je zdrojem, ze kterého lze čerpat milosrdnou Boží lásku, která je sama o sobě silnější než zlo a smrt a může proměnit náš život, aby vzkvétal v těch oblastech pouště, které máme v našich srdcích a v naší společnosti.
Anglikánský biskup Nicholas Thomas Wright napsal: "Vzkříšení a odpuštění jsou koneckonců dvě strany téže mince, pokud věříte v jedno, musíte věřit v druhé. V Evangeliu objevujeme, co to znamená poznat vzkříšeného Ježíše jako našeho současníka, kdo setře naše slzy, který odpovídá na naše nepříjemné otázky, ale především nás vybízí, abychom přišli s pokorou a láskou, láskou, skrze kterou v naší době působí síla jeho vzkříšeného života. A on je stále našim Pastýřem."

Opakuji to, co papež František uvedl ve svém velikonočním poselství: "Vítáme milost vzkříšení Páně. Obnovme mezi námi Boží milosrdenství, milujme Ježíše, ať moc jeho lásky promění také náš život, abychom se mohli stát nástroji tohoto milosrdenství, kanály, kterými Bůh může zavlažovat zemi, aby zachoval všechno stvoření a aby mohla vzkvétat spravedlnost a mír."

Svědectví o životě transformovaném setkáním s Ježíšem, je předpokladem, abychom splnili poslání hlásat radost z Evangelia, které vzkříšený Kristus svěřil současným křesťanům v tomto třetím tisíciletí.

Pokud je vzkříšení Ježíše Krista jen dětským příběhem, pak my křesťané jsme podvodníci. Ale pokud to je skutečná - i když tajemná - událost, pak má smysl, abychom si navzájem popřáli o radostné Velikonoce.

+ Michele Pennisi, Arcibiskup v Monreale, duchovní velkopřevor Řádu.

(překlad VN)