Národní struktura Řádu

Národním představitelem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského v České republice je Velkobailivik ČR, reprezentovaný Velkou radou velkobailiviku a jednotlivými komendami. Velkopřevor je osobním reprezentantem velmistra u České biskupské konference, Ekumenické rady církví, české šlechty a ostatních křesťanských řádů.

VELKÁ RADA VELKOBAILIVIKU ČESKÉ REPUBLIKY

VELKOPŘEVOR

J.E. PhDr. Ludvík hrabě Belcredi, KLJ-J

 

  VELKOBAILIV
J.E. Ing. David Miřejovský, KCLJ, CMLJ 

 

  HLAVNÍ KAPLAN


neobsazeno

 

 EMERITNÍ VELKOBAILIV, MARŠÁL

       J.E. Prof. Dr. Aleš Bluma, D.S.M, GCLJ, GCrLJ

  KANCLÉŘ
Chev. Ing. Ondřej Farka, KLJ

 ŠPITÁLNÍK
Cfr. MUDr. Jiří Vambera, KLJ

  GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ
Chev. PhDr. Filip Dostál, KLJ

  INSIGNÁTOR
Chev. Michal Vondráček, KLJ

HEROLD

Chev. Antonín Urbánek, KLJ
ALMUŽNÍK
Cfr. Ing. Jan Bureš, CLJ

OSTATNÍ ČLENOVÉ VELKÉ RADY
J.E. Chev. Prof. Dr. Aleš Bluma, D.S.M., GCLJ,
Chev. MUDr. Vladimír Němec, GCLJ, tiskový mluvčí velkobailiviku
Chev. Ivan Medek, KLJ, CMLJ,

Chev. PaedDr. Augustin Karel Andrle Sylor, KCLJ-J

Chev. Mgr. Václav Voříšek, KCLJ, CMLJ,

Chev. JUDr. František Vácha, KLJ
Chev. Prof. PhDr. Miloš Trapl, DrSc., KLJ,
Rev. Jaroslav Kratka, ChLJ

Chev. Mgr. Miroslav Kůzl, OLJ

Chev. Mgr. Petr Czajkowski, OLJ

Chev. PhDr. Marek Vařeka, Ph.D., CLJ

 

BAILIV PRO ČECHY
nebyl zatím jmenován

PRAŽSKÁ KOMENDA
 JUDr. František Vácha, KLJ  
velitel komendy fr.vacha@seznam.cz

 

KOMENDA SV. ANEŽKY ČESKÉ
Chev. MUDr. Vladimír Němec, GCLJ, CMLJ
velitel komendy v.nemec@iol.cz

KARLOVARSKÁ KOMENDA
Chev. Ivan Medek, KCLJ, CMLJ
velitel komendy ivanmedek@centrum.cz

KOMENDA SV. ZDISLAVY
Chev. PaedDr. Augustin Karel Andrle Sylor, KCLJ-J
velitel komendy dr.andrle@myto.cz

JIHOČESKÁ KOMENDA
Miroslav Kůzl, OLJ

velitel komendy eiffelos@icloud.com

PLZEŇSKÁ KOMENDA
Chev. Mgr. Václav Voříšek, KCLJ, CMLJ
velitel komendy abadan@volny.cz

 

 
 

BAILIV PRO MORAVU A SLEZSKO
Rev. Jaroslav Kratka, ChLJ

msbailiv.lazarus@seznam.cz
(stránky bailiviku)

PROSTĚJOVSKÁ KOMENDA
Chev. PhDr. Marek Vařeka, Ph.D., CLJ
velitel komendy marek.vareka@email.cz

OLOMOUCKÁ KOMENDA
Chev. Prof. PhDr. Miloš Trapl, DrSc., KLJ
velitel komendy milos.trapl@seznam.cz a milos.trapl@upol.cz

 

BRNĚNSKÁ KOMENDA
Chev. Mgr. Petr Czajkowski, OLJ

velitel komendy de.trunko@gmail.com

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2019/02

 

Novinky

Rádi bychom vás srdečně pozvali na historicky první samostatný koncert třídy zobcových fléten Konzervatoře Jana Deyla, který se uskuteční formou benefičního večera v katedrálním chrámu sv. Vavřince na pražském Petříně v pondělí 17. června od 19:00. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit na podporu Oddělení paliativní péče Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která se nachází hned pod Petřínem.