VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ J. B. ŘEHOŘE III. K VELIKONOCŮM


Kristus je vzkříšen! On je skutečně vzkříšen!
Všem vám, mým přátelům, kteří doprovázeli můj život od dětství, jako kněze, biskupa a patriarchy, mí přátelé po celém světě, všem vám patří tato kytice z mého srdce, kytice lásky, modlitby, díků, víry, naděje a lásky, z naděje k naději, optimismu, odvahy, vzájemné pomoci, služby, přímluva za soucit, za ochranu a léčení před pandemickou metlou coronaviru a modlitba za oběti tohoto neštěstí a horlivá modlitba za rozptýlení a ukončení tohoto globálního utrpení.

S hymnem Zmrtvýchvstání vás vyzývám k radosti: „Je skutečně svatá a vítězná tato spásonosná a zářivá noc… Včera, ó Kriste, byl jsem s Tebou a dnes vstávám s Tvým zmrtvýchvstáním. Včera jsem byl s Tebou ukřižován, dnes oslavuji, ó Spasiteli, s Tebou v království tvém.
 

„Radujte se nebesa! Ať se raduje celá země, celý svět viditelný i neviditelný, neboť Krist, naše věčná radost, skutečně vstal z mrtvých!“

Bratři a sestry, poslouchejme svatého Pavla, který nás volá k radosti: „Radujte se vždy v Pánu: a znovu říkám, radujte se… A Boží pokoj, který si ani nedovedete představit, bude udržovat vaše srdce a mysli skrze Krista Ježíše.“ (Fp 4:4,7)

I my obracíme se k Ježíši Kristu vzkříšenému z mrtvých s velikonočním voláním: „Ó božské slovo, milovaný a nejsladší! Protože jsi, ó Kriste, slíbil, že budeš s námi až do konce věků, my, věrní věřící se radujeme, neboť máme tato slova jako záruku naší naděje.

„Ó Kriste, naše Vzkříšení, nejposvátnější a největší Moudrost, Slovo a Boží moc, dej nám podílet se s Tebou na Tvém království.“

Vážení přátelé, tato pohroma coronavirová nás odsoudila k oslavě květnové neděle, Svatého týdne a Velikonoc v našich domovech. Vzhledem k této bolestivé realitě reagujme s optimismem a nadějí, protože tak

 • Každý domov se stal kostelem
 • Každé srdce se stalo kostelem
 • Každý dům se stal kostelem Svatého hrobu, Zmrtvýchvstání a Velikonoc
 • Každý otec a matka, každý věřící se stal knězem, kantorem a nositelem zprávy o Vzkříšení
 • Z každého domova a srdce svítilo světlo
 • Světlo Jeruzaléma
 • Světlo Svatého hrobu
 • Světlo Bílé soboty
 • Světlo Vzkříšení
 • Kristovo světlo, vzkříšeného z mrtvých, který dává život těm, kdo jsou v hrobech
 • Toto světlo, které osvětluje svět a chrání nás před epidemií corony, před hříchem a zlem.

 

Kristus vstal z mrtvých! Je skutečně vzkříšen!

 

S mou modlitbou a láskou

+ Gregorios III
Emeritní patriarcha
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Je naší nemilou povinností informovat o úmrtí našeho drahého spolubratra, Emeritního Velkokomandéra J. E. Chev. Dr. Ronalda Hendrikse, GCLJ-J, který byl významnou a výraznou osobností našeho Řádu. Zemřel 12. září 2019 po dlouhé těžké nemoci. Vzpomeňte prosím na našeho drahého spolubratra v modlitbách.

 

Asterovi

Ve čtvrtek 1. srpna 2019, 14 dní po svých 91 narozeninách zemřela po dlouhé a těžké nemoci Dáma Naděžda Asterová, DGCLJ, DGCMLJ, dlouholetá kancléřka českého velkobailiviku. Dáma Asterová spolu se svých chotěm, Vilémem Asterem, GCLJ, GCMLJ, bailivem pro Čechy, po pádu komunismu patřila k těm, kdo obnovovali náš Řád spolu se spolubratry a spolusestrami, kteří se vrátili z exilu. Během turbulencí, jimiž procházel náš Řád během uplynulých 25 let vždy ostře vystupovala proti disidentům a hájila jeho pravost.
 
+ R.I.P.
 
 
Poslední rozloučení se bude konat v pátek 9. srpna ve 12 hodin ve velké síni krematoria v Praze-Strašnicích. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o civilní obřad, členové řádu, kteří by se chtěli zúčastnit posledního rozloučení, by měli přijít v blazerech, a řádovou kravatu vyměnit za černou. Bez pláště!
 
Atavis et armis!
Ve čtvrtek 1. srpna 2019, 14 dní po svých 91 narozeninách zemřela po dlouhé a těžké nemoci Dáma Naděžda Asterová, DGCLJ, DGCMLJ, dlouholetá kancléřka českého velkobailiviku. Dáma Asterová spolu se svých chotěm, Vilémem Asterem, GCLJ, GCMLJ, bailivem pro Čechy, po pádu komunismu patřila k těm, kdo obnovovali náš Řád spolu se spolubratry a spolusestrami, kteří se vrátili z exilu. Během turbulencí, jimiž procházel náš Řád během uplynulých 25 let vždy ostře vystupovala proti disidentům a hájila jeho pravost.
 
+ R.I.P.
 
Poslední rozloučení se konalo v pátek 9. srpna ve velké síni krematoria v Praze-Strašnicích.
 
Atavis et armis!
 

 

 

 

 

Řád svatého Lazara Jeruzalémského

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je mezinárodní křesťanský ekumenický rytířský řád. Je to vojenský humanitární a současně špitální řád s ekumenickou spiritualitou. Je zasvěcen péči a pomoci nemocným, chudým a obraně křesťanské víry, tradic a zásad křesťanské rytířskosti. Řád vznikl ve Svaté zemi v období křížových výprav.

 

Všichni členové Řádu musejí být praktikujícími členy uznávaných křesťanských církví. Zavazují se svým životem, majetkem a ctí podporovat principy křesťanství. osoby, jež nejsou křesťanského vyznání, mohou být přidruženy k Řádu jako společníci.

 

Poslání Řádu:

 •     Podporovat a bránit křesťanskou víru
 •     Pokračovat ve své historické podpoře křesťanů ve Svaté Zemi
 •     Podporovat, chránit a pomáhat chudým, nemocným a postiženým, zvláště těm, kdo trpí leprou a podobnými chorobami, u nás především onkologicky nemocným (podpora hospiců), pomáhat lidem postiženým katastrofami všeho druhu.
 •     Prosazovat a zachovávat principy křesťanského rytířství
 •     Usilovat o jednotu křesťanů
 •     Následovat učení Ježíše Krista
 •     Svými aktivitami na charitativním, humanitárním, zdravotnickém a vzdělávacím poli se Řád snaží podporovat splnění cílů a principů Charty     Spojených národů a zákonů Evropské unie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velmistr

J. E. František Bourbon, hrabě z Hardenberku, 50. velmistr řádu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchovní protektor:

Jeho Blaženost Josef Absi, melchitský katolický patriarcha

 

Společnost Alza.cz a.s. podpořila charitativní činnost Řádu
 
 

Společnost Tesco Stores ČR a.s. podpořila charitativní činnost Řádu

 

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2020/1

ÚČET ZŘÍZENÝ ŘÁDEM PRO KONKRÉTNÍ POMOC V SÝRII

Transparentní bankovní účet pro pomoc Sýrii.
číslo bankovního účtu: 2500920638/2010
účet veden u: Fio banka, a.s.
IBAN: CZ0520100000002500920638
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
 

 

V sekci aktuality naleznete postní dopis našeho duchovního velkopřevora Monsg. Michele Pennisi, Ecclesiastical Grand Prior+