Je naší nemilou povinností informovat o úmrtí našeho drahého spolubratra, Emeritního Velkokomandéra J. E. Chev. Dr. Ronalda Hendrikse, GCLJ-J, který byl významnou a výraznou osobností našeho Řádu. Zemřel 12. září 2019 po dlouhé těžké nemoci. Vzpomeňte prosím na našeho drahého spolubratra v modlitbách.

 

Asterovi

Ve čtvrtek 1. srpna 2019, 14 dní po svých 91 narozeninách zemřela po dlouhé a těžké nemoci Dáma Naděžda Asterová, DGCLJ, DGCMLJ, dlouholetá kancléřka českého velkobailiviku. Dáma Asterová spolu se svých chotěm, Vilémem Asterem, GCLJ, GCMLJ, bailivem pro Čechy, po pádu komunismu patřila k těm, kdo obnovovali náš Řád spolu se spolubratry a spolusestrami, kteří se vrátili z exilu. Během turbulencí, jimiž procházel náš Řád během uplynulých 25 let vždy ostře vystupovala proti disidentům a hájila jeho pravost.
 
+ R.I.P.
 
 
Poslední rozloučení se bude konat v pátek 9. srpna ve 12 hodin ve velké síni krematoria v Praze-Strašnicích. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o civilní obřad, členové řádu, kteří by se chtěli zúčastnit posledního rozloučení, by měli přijít v blazerech, a řádovou kravatu vyměnit za černou. Bez pláště!
 
Atavis et armis!
Ve čtvrtek 1. srpna 2019, 14 dní po svých 91 narozeninách zemřela po dlouhé a těžké nemoci Dáma Naděžda Asterová, DGCLJ, DGCMLJ, dlouholetá kancléřka českého velkobailiviku. Dáma Asterová spolu se svých chotěm, Vilémem Asterem, GCLJ, GCMLJ, bailivem pro Čechy, po pádu komunismu patřila k těm, kdo obnovovali náš Řád spolu se spolubratry a spolusestrami, kteří se vrátili z exilu. Během turbulencí, jimiž procházel náš Řád během uplynulých 25 let vždy ostře vystupovala proti disidentům a hájila jeho pravost.
 
+ R.I.P.
 
Poslední rozloučení se konalo v pátek 9. srpna ve velké síni krematoria v Praze-Strašnicích.
 
Atavis et armis!
 

 

 

 

 

Řád svatého Lazara Jeruzalémského

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je mezinárodní křesťanský ekumenický rytířský řád. Je to vojenský humanitární a současně špitální řád s ekumenickou spiritualitou. Je zasvěcen péči a pomoci nemocným, chudým a obraně křesťanské víry, tradic a zásad křesťanské rytířskosti. Řád vznikl ve Svaté zemi v období křížových výprav.

 

Všichni členové Řádu musejí být praktikujícími členy uznávaných křesťanských církví. Zavazují se svým životem, majetkem a ctí podporovat principy křesťanství. osoby, jež nejsou křesťanského vyznání, mohou být přidruženy k Řádu jako společníci.

 

Poslání Řádu:

  •     Podporovat a bránit křesťanskou víru
  •     Pokračovat ve své historické podpoře křesťanů ve Svaté Zemi
  •     Podporovat, chránit a pomáhat chudým, nemocným a postiženým, zvláště těm, kdo trpí leprou a podobnými chorobami, u nás především onkologicky nemocným (podpora hospiců), pomáhat lidem postiženým katastrofami všeho druhu.
  •     Prosazovat a zachovávat principy křesťanského rytířství
  •     Usilovat o jednotu křesťanů
  •     Následovat učení Ježíše Krista
  •     Svými aktivitami na charitativním, humanitárním, zdravotnickém a vzdělávacím poli se Řád snaží podporovat splnění cílů a principů Charty     Spojených národů a zákonů Evropské unie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velmistr

J. E. František Bourbon, hrabě z Hardenberku, 50. velmistr řádu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchovní protektor:

Jeho Blaženost Josef Absi, melchitský katolický patriarcha

 

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2019/04

 

Novinky

Rádi bychom vás srdečně pozvali na historicky první samostatný koncert třídy zobcových fléten Konzervatoře Jana Deyla, který se uskuteční formou benefičního večera v katedrálním chrámu sv. Vavřince na pražském Petříně v pondělí 17. června od 19:00. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit na podporu Oddělení paliativní péče Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která se nachází hned pod Petřínem.

ÚČET ZŘÍZENÝ ŘÁDEM PRO KONKRÉTNÍ POMOC V SÝRII

Transparentní bankovní účet pro pomoc Sýrii.
číslo bankovního účtu: 2500920638/2010
účet veden u: Fio banka, a.s.
IBAN: CZ0520100000002500920638
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
 

 

V sekci aktuality naleznete postní dopis našeho duchovního velkopřevora Monsg. Michele Pennisi, Ecclesiastical Grand Prior+