Vernisáž z výstavy a aukce

1 | 2 >>

Svátek sv. Lazara v Praze 2018

1 | 2 | 3 >>

Benefiční koncert k fungování hospicu Štrasburk

1 | 2 >>

Sýrie - sirotčinec

1 | 2 | 3 >>

Návštěva Edwarda Whita GCLJ

1 | 2 >>

Pouť smíření na Svaté hoře u Příbrami

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výročí úmrtí kardinála Vlka (foto © Renáta Lucková)

1 | 2 >>

Investitura 2017 hromadné fotografie

Investitura Plzeň 2017

1 | 2 | 3 | 4 >>

Koncert k poctě kardinála Vlka

1 | 2 >>

Elektrocentrály pro Sýrii

1 | 2 | 3 >>

Zelený kříž pomáhá

1 | 2 >>

Průběh stavby kaple sv. Lazara v Určicích

1 | 2 | 3 | 4 >>

Otec kardinál světí novou kapli a Boží muka svatého Lazara v Určicích 4.9.2016

1 | 2 >>

Pouť k Panně Marii Určické

1 | 2 | 3 >>

Investitura Mnichov 2016

1 | 2 >>

Slavkov 2016

1 | 2 >>

Humanitární pomoc Sýrii, iniciovaná Českým velkobailivikem (foto © Radek Háša)

1 | 2 >>

Jmenování akolitou Jana Pospíšila

1 | 2 >>

Ekumenická křížová cesta na Petříně

1 | 2 >>

Pomoc v Terezíně přes bratra Jílka

Pouť k císařovně Zitě 2016

1 | 2 | 3 >>

Setkání pražských komend na svátek sv. Lazara 2015

1 | 2 >>

2 - 3.10.2015 Investitura u příležitosti 20. Slavkovských dnů smíření

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mše svatá u příležitosti svátku sv. Lazara v Hruškách

1 | 2 | 3 >>

20 - 21.6.2014 Setkání Českého velkobailiviku a Moravskoslezského bailiviku v Prostějově

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Řádový den komendy sv. Zdislavy 2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Investitura Praha 2013

1 | 2 | 3 | 4 >>

Kněžské svěcení v Litoměřicích

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Investitura v Prostějově

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2023/4

 

Aktuality můžete sledovat na našem facebookovém a instagramovém účtu.