Zelený kříž pomáhá

Zelený kříž pomáhá pomáhat… DCB Praha Řepy

 

Tři krabice rehabilitačních pomůcek, které získala v rámci svého projektu Plzeňská komenda, byly 26. 8. 2016 předány Domovu sv. Karla Boromejského v pražských Řepích. Dar převzala osobně představená domova S. M. Konsoláta Mgr. Frýdecká, na předání spolupracovala komenda sv. Anežky.

Domov sv. Karla Boromejského je unikátní projekt, který kombinuje 4 světy; svět řeholních sester, svět profesionálního personálu, svět vězněných žen a svět nemocných lidí. Všichni dohromady tvoří boromejský „Domov“; řeholní sestry jej posvěcují modlitbou, personál službou, vězněné ženy tu dostávají „druhou šanci“ a rekvalifikaci (neboť ať první hodí kámen, kdo je bez viny!…) a samozřejmě trpící a nemocní, kteří dávají smysl a poslání celému DCB Praha Řepy.

Dovolím si vložit ještě osobní poznámku, respektive podělení se o svojí radost, neboť jsem v Domově sv. Karla Boromejského dva roky jako nemocniční kaplan pracoval a mám jej spojen s krásným časem radostné služby. Vím, že lékařská, sesterská i sanitářská činnost (jakož i další služby multidisciplinárního týmu) je poskytována na vysoké úrovni a proto mne potěšilo, že jsem se mohl do předání daru plzeňských spolubratrů osobně zapojit.

Je vždycky radostí a potěšením, když je vidět, jak se dobrá, služebná díla různých řádů vzájemně podporují a ve spolupráci rostou. Ne pro díla samotná, ale pro ty, jímž je služba určena; trpící, nemocné, potřebné. Mgr. Vojtěch Měřička, AChLJ

fotografie naleznete v sekci Fotogalerie

 

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2024/1

 

Aktuality můžete sledovat na našem facebookovém a instagramovém účtu.