Oficiální stanoviska Řádu sv. Lazara Jeruzalémského

Řádová ústava je ke stažení zde

Řád kandidatury, postulátu a přijímání členů do hodností, kategorií a typů členství ke stažení zde

Ústrojní předpis jurisdikce je ke stažení zde

Zápis z Velké rady ze dne 29.10.2013 zde  a pozvánka na investituru 9.11.2013 zde

Poselství velmistra k pětiletému výročí převzetí úřadu (anglicky) zde

Zápis z Velké rady ze dne 24.9.2013 zde

Zápis z Velké rady ze dne 16.7.2013 a výnos velmistra k situaci v českém velkobailiviku

Zápis z VR dne 16.7.2013

Výnos velmistra - v anglickém jazyce

Výnos velmistra - v českém překladu

Mezinárodní řádové vedení publikovalo zprávu špitálníka za rok 2012. V anglickém jazyce je k dispozici ke stažení zde

Zápis z Velké rady ze dne 27.8.2013 zde

Poděkování patriarchy za finanční dar zde

Kevelaerská deklarace velmistra a patriarchy týkající se uznání řádu sv. Lazara Jeruzalémského zde

Vyjádření patriarchy k situaci v Sýrii zde

Pozvánka velmistra k účasti na řádové pouti do Kevelaeru ve dnech 23.-27. května 2011. zde

Nařízení Velkého magisteria 64/11 o jiných organizacích užívajících symboly Řádu  zde 

Český překlad dokumentu zde

Poselství velmistra k úmrtí Otty Habsburského zde

Oficiální stanovisko 49. velmistra řádu k volbě tzv. 50. velmistra v Orléans zde

Překlad stanoviska do češtiny zde

 

   Členové Českého velkobailiviku a Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského v duchu křesťanské lásky a pokory přijímají omluvu za článek "Slovo velkopřevora", uveřejněnou na webu obedience d´Orleans dne 21.9.2009. Zároveň ale zdůrazňují, že láska musí jít ruku v ruce s pravdou. Žádají proto, aby tato omluva byla otištěna i v příštím Reunionu.

   Členové ČVB a ČVP oceňují tento první vstřícný krok ze strany Lazarus Bohemia a vyslovují naději, že se otevírá cesta ke zlepšení vztahů a vzájemnému respektování v duchu křesťanské lásky, rytířské cti i běžné občanské slušnosti.

   S politováním je však třeba konstatovat, že osm rytířů dosud marně čeká na omluvu za nepravdy a pomluvy o jejich osobách, uvedené v tzv. "vylučovacích dopisech" v roce 2005.

Rozsudky městského soudu v Praze

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2023/3

 

Aktuality můžete sledovat na našem facebookovém a instagramovém účtu.