Pomocná služba

Lazariánská pomocná služba

 

Lazariánská pomocná služba (LPS) je občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou. Byla založena koncem roku 1993 z iniciativy a pod záštitou Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv.Lazara Jeruzalémského a zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR 21.3.1994 (změna stanov 1998). Jejím posláním je naplňovat v praxi humanitární poslání Řádu sv. Lazara.
Řád sv.Lazara patří mezi rytířské špitální řády (spolu s Johanity/ Maltskými rytíři atd.). Tyto řády vznikly v době křížových výprav na území Palestiny a kromě spirituálních cílů byla jejich prioritou péče o raněné a nemocné. De facto šlo o předchůdce dnešních armádních zdravotnických služeb. V podrobnostech lze odkázat např. na publikaci dr, Milana Bubna „Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích" l. díl.
LPS není součástí Řádu, ani mu jako právnická osoba není podřízena., Řád však drží nad LPS patronaci a dle svých možností podporuje její činnost. Členové Řádu se angažují ve vedení LPS a naopak někteří z aktivistů LPS projevují dříve nebo později zájem o členství v Řádu.
Za 10 let své existence provozovala LPS řadu aktivit, které lze shrnout do následujících bodů:

Činnost dobrovolníků (převážně studentů, skautů atd)

Výpomoc starým, nemocným lidem, pomoc v rodinách s postiženými dětmi (dosud vše na amatérském neplaceném principu). Nějaký čas jsme ve spolupráci s Městskou částí Praha l provozovali tuto činnost na částečně profesionálním základě, úřad refundoval honorář pečovatelek. Konkrétně šlo o výpomoc s péčí o zdravé dítě tělesně postižené svobodné matky. Z dobrovolnických aktivit vzešel základ hospicové domácí peče (Home care), především o onkologicky nemocné pacienty. Tuto činnost bylo nezbytné profesionalizovat a organizačně začlenit pod Hospic, kam logicky patří.

Zájezdy pro tělesně postižené, vozíčkáře apod.

Tyto akce jsme pořádali dle aktuálních možností 1-2x do roka, nutným předpokladem je plošinový autobus, bezbariérové ubytování a dostatečný počet asistentů. Nejde o levnou záležitost - náklady na jeden zhruba třídenní výlet dosahují až 30 000 Kč. Financováno z darů, z výtěžků benefičních koncertů atd.

Pedagogická činnost

Spolupráce s Dívčí katolickou školu v Platnéřské ul. v Praze 1. Jedna z našich aktivistek zde vyučovala po několik let ošetřovatelství. Praxe žákyň pokrývaly řadu potřeb našich klientů. Dále jsme jednorázově zajišťovali různé kursy první pomoci apod.

Kulturní činnost

Benefiční koncerty v kostelích, najdou-li se ochotní umělci - výtěžek určen na naše akce. Dále kulturní akce (koncerty dětských souborů apod.) v ústavech sociální péče a domovech důchodců, prováděli jsme opakovaně, např. ve spoluprací se skauty a s YMCA.

Různé jednorázové akce

Po několik let jsme rozdávali vánoční balíčky starým a nemocným lidem (materiálně zajištěno ing.Vlnasovou, majitelkou v.o.s Apetit). Organizace vánoční bohoslužby v domě s pečovatelskou službou v Praze l.
Samostatné aktivity LPS pracují i mimo Prahu (Brno, Plzeň).

Finanční zdroje:
Dary pravidelných i příležitostných dárců. Na prvním místě patří dík Pomocníkům sv. Lazara pod vedením chev. Petra Jílka, KCLJ, kteří pravidelně přispívají na naši činnost. Nezanedbatelný byl jednorázový dar Svatováclavské nadace. Dále příležitostné dary jednotlivců, výtěžky koncertů.
Finanční pomoc je do budoucna vítána.
Účet u České spořitelny, a.s., č. 1925707379/0800.

Statutární zástupce LPS:  MUDr. Vladimír Němec, KCLJ.
Kontakt: v.nemec@iol.cz


Internetové stránky Lazariánské pomocné služby

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion -reunion 4._18 WEB.pdf (1,2 MB) 

 

Novinky

Odebírejte novinky e-mailem.