Lazariánská pomocná služba, zapsaný spolek

 

Kdo jsme

Lazariánská pomocná služba (LPS) je zapsaným spolkem s vlastní právní subjektivitou. Byla založena koncem roku 1993 z iniciativy a pod záštitou Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR 21. 3. 1994 (změna stanov 2018). Jejím posláním je naplňovat v praxi humanitární poslání Řádu sv. Lazara.

Řád sv. Lazara patří mezi rytířské špitální řády, tak jako například Maltézští rytíři. Tyto řády vznikly v době křížových výprav na území Palestiny a kromě spirituálních cílů byla jejich prioritou péče o raněné a nemocné. De facto šlo o předchůdce dnešních armádních zdravotnických služeb.

LPS není součástí Řádu, ani mu jako právnická osoba není podřízena, Řád však drží nad LPS patronaci a dle svých možností podporuje její činnost. Členové Řádu se angažují ve vedení LPS a naopak někteří z aktivistů LPS projevují dříve nebo později zájem o členství v Řádu.

V roce 2018 se do práce v LPS začlenili čtyři bývalí členové podobně zaměřené, Lazariánské pomoci – receptorie.

 

Činnost LPS v minulosti

Činnost LPS byla vždy v souladu s charitativním posláním Řádu sv. Lazara. Zaměřovala se na výpomoc starým, nemocným lidem, pomoc v rodinách s postiženými dětmi. Nějaký čas jsme ve spolupráci s Městskou částí Praha l vypomáhali s péčí o zdravé dítě tělesně postižené svobodné matky. Z dobrovolnických aktivit vzešel základ hospicové domácí peče (Home care), především o onkologicky nemocné pacienty. Další aktivitou byly výlety pro zdravotně postižené. Tyto akce jsme pořádali dle aktuálních možností 1–2× do roka, nutným předpokladem je plošinový autobus, bezbariérové ubytování a dostatečný počet asistentů. Nejde o levnou záležitost - náklady na jeden zhruba třídenní výlet dosahují až 30 000 Kč. Financováno z darů, z výtěžků benefičních koncertů atd.

 

Pedagogická činnost a kulturní činnost

Úspěšnou a zcela v souladu s Lazariánskou tradicí byla spolupráce s Dívčí katolickou školu v Platnéřské ul. v Praze 1. Jedna z našich aktivistek zde vyučovala po několik let ošetřovatelství. Praxe žákyň pokrývaly řadu potřeb našich klientů. Dále jsme jednorázově zajišťovali různé kursy první pomoci apod. Byly pořádány také benefiční koncerty v kostelích, vždy když se podařilo získat ochotné umělce. Výtěžek byl určen na financování charitativních projektů. Daůší kulturní akce (koncerty dětských souborů apod.) v ústavech sociální péče a domovech důchodců, jsme organizovali opakovaně, např. ve spoluprací se skauty a s YMCA.

 

Jednorázové akce

Po několik let, jsme rozdávali vánoční balíčky starým a nemocným lidem a organizovali vánoční bohoslužby v domě s pečovatelskou službou v Praze l.
 

Současnost a cíle do budoucna

Členové nově příchozí z Lazariánské pomoci –Receptorie se v minulosti taktéž aktivně věnovali pomoci potřebným. V roce 2013 pomáhali s likvidací škod po povodni v Písku a obci Putim, a i nyní je připraven pohotovostní tým pro potřebu podobného nasazení. V týmu je vedle ochotných dobrovolníků i profesionální záchranář a duchovní pro případ útěchy.

Další aktivitou, která bude pokračovat, jsou sbírkové kasičky. V minulosti jsme z výtěžku sbírek podporovali Dětskou psychiatrickou nemocnici v Opařanech, nyní máme v úmyslu věnovat výtěžek sbírky ve prospěch Domácího hospice Athelas v Písku.

Pravidelnou práci konají už od roku 2015, naši dobrovolníci v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Oseku na Strakonicku. Každý měsíc sem dojíždějí za klienty a pomáhají s organizací zájmových činností, jako jsou sportovní, kulturní a rukodělné aktivity.

S příchodem nových členů a personálnímu oživení LPS, došlo k administrativnímu přesunu sídla spolku do Jižních Čech, i když činnost spolku není nijak regionálně omezena.

 

Účet u FIO Banka, pobočka Písek, č. 2801577159/2010.

Statutární zástupce LPS: Aleš Jan Randl, OLJ
Kontakt:  ales.randl@volny.cz 


Internetové stránky  Lazariánské pomocné služby

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2022/4

 

Aktuality můžete sledovat na našem facebookovém a instagramovém účtu.