Pomocníci sv. Lazara

Navštivte webovou stránku Pomocníků sv. Lazara ZDE

Pomocníci sv. Lazara pod vedením chev. Petra Jílka, KCLJ pravidelně přispívají na naši činnost.

Co chceme dělat?

Prvořadým úkolem je obnova personální základny. Naši dosavadní aktivisté dostudovali a rozprchli se postupně „do ztracena" do zaměstnání apod. Obracíme se tedy především na mladou generaci - studenty středoškolské i vysokoškolské, skauty apod. Jde nám jak o stálé aktivisty, např. pro výpomoc u nemocných a postižených, baby sitting v nemajetných rodinách, dobrovolná výpomoc pro Hospic, tak o dobrovolníky pro jednorázové akce (doprovod postižených na výletech, organizace koncertů atd.). Zde je velký prostor pro budoucí postulanty Řádu.
V posledních letech podporujeme finančně 2 sirotky v Africe.

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2019/04

 

Novinky

Rádi bychom vás srdečně pozvali na historicky první samostatný koncert třídy zobcových fléten Konzervatoře Jana Deyla, který se uskuteční formou benefičního večera v katedrálním chrámu sv. Vavřince na pražském Petříně v pondělí 17. června od 19:00. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit na podporu Oddělení paliativní péče Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která se nachází hned pod Petřínem.