Národní struktura Řádu

Národním představitelem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského v České republice je Velkobailivik ČR, reprezentovaný Velkou radou velkobailiviku a jednotlivými komendami. Velkopřevor je osobním reprezentantem velmistra u České biskupské konference, Ekumenické rady církví, české šlechty a ostatních křesťanských řádů.

 

VELKÁ RADA VELKOBAILIVIKU ČESKÉ REPUBLIKY

VELKOPŘEVOR

J.E. PhDr. Ludvík hrabě Belcredi, KCLJ-J

 

  VELKOBAILIV
J.E. Ing. Ondřej Farka, KCLJ, BMLJ

 

  HLAVNÍ KAPLAN
J.E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., EGCLJ

 

EMERITNÍ VELKOBAILIV
J.E. Ing. David Miřejovský, GCLJ, CMLJ

 

 EMERITNÍ VELKOBAILIV, MARŠÁL
J.E. Prof. Dr. Aleš Bluma, D.S.M., GCLJ, GCrLJ, GMLJ

 

MORAVSKÝ BAILIV
Rev. Jaroslav Kratka, ECLJ

 

KANCLÉŘ
Chev, Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA, KLJ-J, SMLJ

 

GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ
Chev. PhDr. Filip Dostál, KLJ

 

ŠPITÁLNÍK
Cfr. MUDr. Jiří Vambera, KLJ

 

HEROLD
Chev. Antonín Urbánek, KLJ

 

ALMUŽNÍK
bez obsazení

 

VICEMARŠÁL
Chev. Mgr. Bc. Petr Kunsch, DiS., KLJ-J

 

  INSIGNÁTOR
Chev. Michal Vondráček, KLJ

 

VELITELÉ KOMEND

BAILIV PRO ČECHY
nebyl zatím jmenován

PRAŽSKÁ KOMENDA
 Chev. JUDr. František Vácha, KCLJ 
velitel komendy fr.vacha@seznam.cz

KOMENDA SV. ANEŽKY ČESKÉ
J.E. MUDr. Vladimír Němec, GCLJ
velitel komendy v.nemec@iol.cz

KARLOVARSKÁ KOMENDA
Chev. Ivan Medek, KLJ, CMLJ
velitel komendy ivanmedek@centrum.cz

KOMENDA SV. ZDISLAVY
J.E. PaedDr. Augustin Karel Andrle Sylor, GCLJ-J, GMLJ
velitel komendy dr.andrle@email.cz

JIHOČESKÁ KOMENDA
Cfr. Miroslav Kůzl, CLJ

velitel komendy eiffelos@icloud.com

PLZEŇSKÁ KOMENDA
Chev. Mgr. Václav Voříšek, KCLJ, CMLJ
velitel komendy abadan@volny.cz

 

 
 

BAILIV PRO MORAVU A SLEZSKO
Rev. Jaroslav Kratka, ECLJ

msbailiv.lazarus@seznam.cz
(stránky bailiviku)

 

PROSTĚJOVSKÁ KOMENDA
Cfr. Bohumír Frelich, OLJ

 

 

BRNĚNSKÁ KOMENDA
Cfr. Jan Kauf, OLJ

 

KOMENDA SV. CYRILA A METODĚJE
Cfr. Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., MLJ

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2019/04

 

Novinky

Rádi bychom vás srdečně pozvali na historicky první samostatný koncert třídy zobcových fléten Konzervatoře Jana Deyla, který se uskuteční formou benefičního večera v katedrálním chrámu sv. Vavřince na pražském Petříně v pondělí 17. června od 19:00. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit na podporu Oddělení paliativní péče Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která se nachází hned pod Petřínem.